Dejan Mihajlov

Dejan Mihajlov


predsednik Upravnog odbora

Rođen 1972.godine u Pančevu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pančevu.

Studirao i diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Posle završenog Pravnog fakulteta, radio kao advokatski pripravnik, pripremajući se za samostalnu advokatsku praksu.

1996-2000 godine – izabran za gradskog odbornika u Skupštini grada Pančeva.

2000.godine, izabran za odbornika i podpredsednika Izvršnog veća grada Pančeva i narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije.

Od 2001.godine predvodio je poslaničku grupu DSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Nakon ponovnog izbora za poslanika na izborima 2003.godine, 2004. godine prilikom formiranja Vlade Vojislava Koštunice – izabran za generalnog sekretara Vlade RS. Tokom petogodišnjeg rada na toj funkciji, u dva mandata Vlade (do jula 2008.godine) – učestvovao u nizu važnih državnih projekata i aktivno učestvovao u svim važnijim političkim dešavanjima.

Godine 2012., ponovo izabran za narodnog poslanika u Skupštini Srbije.