Научно истраживачка делатност

Научно истраживачка делатност

Научно-истраживачка делатност представља основу свих активности наше Фондације, с обзиром на то да она обезбеђује помно и континуирано праћење најновијих трендова у друштвеним наукама и њихову ваљану примену у формулисању нашег рада са младима и свих наших едукативних делатности које имају за циљ што бржи и што квалитетнији развој Србије и њено равноправно укључивање у глобалну конструкцију економских, цивилизацијских и укупних људских достигнућа.
Млади су наша будућност, а квалитет нашег образовног рада и свега што можемо да пружимо младости Србије, представља смисао постојања и деловања Фондације. Едукативна делатност, као и делатност у областима издаваштва, организовања научних скупова, округлих столова, тематских конференција и других облика повезивања научно-истраживачке делатности са едукативним процесима, представља основ добро фундираног деловања у свим областима којима се бави Фондација.
Остваривање планова Фондације заснива се на изузетном домету и квалитету научно-истраживачке делатности, уз сталну интерактивну повезаност са другим сличним међународним фондацијама и научно-истраживачким институцијама широм света, што обезбеђује актуелност и способност научно-истраживачке делатности да одговори на изазове сталних промена у владајућим парадигмама раста и развоја друштва, као и на изазове успешне модернизације у 21. веку.