Рад са младима

Развој културе дијалога и политичке културе уопште јесте један од основних циљева Фондације. Зато ћемо путем семинара, летњих школа и радионица вршити едукацију младих, како бисмо их оспособили да на прави и европским друштвима примерен начин, учествују у друштвеном и политичком животу Србије.

Циљ предавања јесте стицање нових знања, од јавног наступа и дебатовања, до разговора о темама, уз креирање политичких порука, стратешког и акционог планирања, осврт на политику у периоду од 1990. па до данас, радионице о Европској унији, локалној самоуправи, и сличним областима.

Академија младих лидера