Издавачка делатност

Издавачка делатност биће усмерена на објављивање кратких брошура у којима ће на сажет и широкој популацији приступачан начин бити излагана научна и стручна сазнања из области политичке и друштвене теорије и праксе. Циљ овога је популаризација политичких сазнања и политичке културе у широкој популацији.

Биће издаване и научне монографије које ће обрађивати на шири начин одређена питања од интереса за реализацију основних циљева Фондације, а у функцији да се на овај начин подржи научно-истраживачка делатност коју ће помагати Фондација, пре свега кроз различите врсте подстицаја младих научних радника. Осим тога, Фондација ће објављивати и научно – теоријски часопис Напредак.

Погледајте наша издања