Научно истраживачка делатност

Научно-истраживачка делатност представља основу свих активности наше Фондације, с обзиром на то да она обезбеђује помно и континуирано праћење најновијих трендова у друштвеним наукама и њихову ваљану примену у формулисању нашег рада са младима и свих наших едукативних делатности, које обухватају издаваштво, организовање научних скупова, тематске конференције и сличне активности.

Циљ је што бржи и што квалитетнији развој Србије и њено равноправно укључивање у глобалну конструкцију економских, цивилизацијских и укупних људских достигнућа. Верујемо и да ћемо тако моћи да одговоримо на изазове успешне модернизације у 21. веку.