Међународна сарадња

Фондација је у складу са својим програмским начелима и потребом за сталним унапређењем свога рада кроз размену искустава и пројеката са сродним организацијама у свету, започела интензивну међународну сарадњу. Остварена је комуникација са Konrad Adenauer Stiftung, Westminster Foundation For Democracy, Wilfried Martens Center, Foundation for a Civic Hungary као и са одговарајућим партнерима из НР Кине.

Циљ нам је да кроз интензивну међународну сарадњу представимо идеологију, политички и економски курс државе, успоставимо размену идеја и сарадника Фондације, студентске посете, гостовања угледних предавача и истраживача, као и реализација заједничких пројеката.