Међународна сарадња

Међународна сарадња

Фондација је у складу са својим програмским начелима и потребом за сталним унапређем свога рада кроз размену искустава и пројеката са сродним организацијама у свету, започела интензивну међународну сарадњу. Остварена је комуникација са KAS, WFD, WMC као и са одговарајућим партнерима из РФ и НР Кине.
Циљ нам је да кроз интезивну међународну сарадњу презентирамо идеологију, политички и економски курс државе, успоставимо размену идеја и сарадника Фондације, студентске посете, гостовања угледних предавача и истраживача, као и реализација заједничких пројеката.