Дејан Михајлов

Дејан Михајлов председник Управног одбора Рођен 1972.године у Панчеву. Основну школу и гимназију завршио у Панчеву. Студирао и дипломирао на Правном факултету у Београду. После завршеног Правног факултета, радио као