Посебна издања

Едиција ПОСЕБНА ИЗДАЊА објављује научне монографије (индивидуалне или колективне) посвећене најзначајнијим друштвеним питањима, која су у њима детаљно обрађена. До сада су објављене две овакве монографије. У овој едицији је планирано и објављивање превода значајних иностраних књига.
poster

Историја у логору

Реч логор упућује на спутану слободу, на заробљеност, на власт онога ко држи логор над оним ко је логору, на присилу над жртвом, на злостављање, на убијање... Као што се људи заробљавају и одводе у логор, тако силници овога света настоје и историју да „заробе“; као што се над људима спроводи насиље да би се они преумили, тако се и над историјом спроводи насиље да би се она прекројила...

Екологија на раскрсници

Трећа деценија XXI века показује нам колико је наша цивили- зација осетљива, крхка и трагична. Поред свих технолошких достигнућа које је цивилизација стварала у другој половини прошлог века, и у протекле две деценије овог века долазимо до сазнања да заправо нисмо толико напредовали колико смо сами себе у то убедили.