Special editions

SPECIAL EDITIONS is the category for publishing scientific monographs (individual or collective) dedicated to the most important social questions which are addressed in detail. So far, two monographs of this type have been published. The plan within this edition is also to publish the translations of the most important foreign books.

Историја у логору

Реч логор упућује на спутану слободу, на заробљеност, на власт онога ко држи логор над оним ко је логору, на присилу над жртвом, на злостављање, на убијање... Као што се људи заробљавају и одводе у логор, тако силници овога света настоје и историју да „заробе“; као што се над људима спроводи насиље да би се они преумили, тако се и над историјом спроводи насиље да би се она прекројила...

Екологија на раскрсници

Трећа деценија XXI века показује нам колико је наша цивили- зација осетљива, крхка и трагична. Поред свих технолошких достигнућа које је цивилизација стварала у другој половини прошлог века, и у протекле две деценије овог века долазимо до сазнања да заправо нисмо толико напредовали колико смо сами себе у то убедили.