Saopštenje Fondacije "Za srpski narod i državu" povodom raspisivanja konkursa za godišnju studentsku nagradu

Fondacija „Za srpski narod i državu“, osnovana od strane Srpske napredne stranke, nepune dve godine, u skladu sa ciljevima utvrđenim Statutom osnivača, radi na mnogobrojnim projektima koji će podstaći mlade ljude u želji da svoje znanje unaprede i usavrše.


Pored projekta Akademije mladih lidera, u kojem je učestvovalo preko 700 mladih iz Republike Srbije, ovoga puta smo se potrudili da polje našeg rada proširimo i na zemlje iz regiona. Fondacija je raspisala Javni konkurs za Godišnju studentsku nagradu za najbolji esej. Cilj konkursa jeste da se studenti iz Srbije i Zapadnog Balkana podstaknu na kreativno i kritičko promišljanje tema regionalne saradnje i izazova i perspektiva savremene demokratije.


Teme ovogodišnjeg konkursa su „Evrointegracije: Mini Šengen i regionalna saradnja“ i „Izazovi i perspektive moderne demokratije“. Za najbolja tri rada obezbeđene su novčane nagrade, diplome i mogućnost da kroz našu izdavačku delatnost promovišemo njihova razmišljanja i ideje.


Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih fakulteta iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim i master akademskim studijama iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.


Rok za prijavu na konkurs je do 10. juna 2021. godine.


Detaljne informacije o konkursu, uslovima, kriterijumima i procesu selekcije, dostupne su na sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“ na veb adresi https://fondacijasnd.rs/.


Prijavite se, jer budućnost je u rukama mladih!



Bojana Radaković

Direktorka Fondacije