Продужен рок Jавног конкурса „Жене – снага и стуб Србије“

Продужен рок Jавног конкурса „Жене – снага и стуб Србије“

Фондација „За српски народ и државу“ из Београда расписује Јавни конкурс „Жене – снага и стуб Србије“ за финансијску подршку на основу достављених пословних планова. Циљ конкурса јесте унапређење положаја жена без трајно решеног радног статуса са територије Републике Србије, односно остваривање радног права незапослених жена, у виду оснаживања и покретања сопствeног посла.

Услови за пријаву на конкурс 

Право пријаве на конкурс имају жене без трајно решеног радног статуса које имају навршених 18 година живота и имају стални боравак на територији Републике Србије.

Правила за попуњавање template пословног плана

Приликом израде пословних планова, неопходно је испунити следећа правила:

 • пословни план мора бити попуњен у Microsoft Office Word-у, фонт Times New Roman, величина фонта 12, параграф подешен са леве стране (Align Text Left), проред између редова 1,15;
 • пословни план не сме бити јавно објављиван до завршетка конкурса;
 • пословни план мора бити написан на ћириличном писму.

Неопходна документација која се доставља

 • Образац 1 – Пријава кандидаткиња за учешће на конкурсу;
 • Образац 2 – Сагласност за коришћење личних података за потребе конкурса;
 • Образац 3 – Бланко шаблон (template) пословног плана;
 • Фотокопија личне карте или пасоша (извод из читача) кандидаткиња;
 • Уверење о држављанству.

 Рок за пријаву на конкурс

Пословни план са пратећом документацијом послати електронским путем, на адресу office@fondacijasnd.rs.

Јавни конкурс објављен је на званичном сајту Фондације „За српски народ и државу“ на веб адреси https://fondacijasnd.rs/. Продужен је рок за подношење пријаве на конкурс и крајњи рок за слање документације је 20. фебруар 2023. године до 12 часова.

Попуњене обрасце је неопходно својеручно потписати и послати на наведену имејл адресу заједно са фотокопијом личне карте или пасоша, у виду pdf документа. Пословни планови достављени након назначеног датума неће бити узети у разматрање. За све додатне информације у вези са условима конкурса и потребном документацијом можете се обратити на имејл адресу natalijajovanovic@fondacijasnd.rs .

Награде

Jeднократна и бесповратна финансијска подршка за реализацију пет најбољих пословних планова. Предност у селекцији имаће пословни планови који имају за циљ оживљавање старих заната, подстицање локалног економског развоја, развој пољопривредних добара, као и пружање подршке нематеријалном наслеђу у Србији.

 Процес селекције

Најбоље пословне планове одабраће стручна комисија. Ранг-листа ће бити објављена 1. марта 2023. године, на сајту Фондације „За српски народ и државу“, на веб-адреси https://fondacijasnd.rs/.

Обавезе награђених кандидаткиња

 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези, уколико већ нису регистроване у АПР-у, да у најкраћем року, не дужем од тридесет радних дана, региструју правно лице.
 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези да радно ангажују најмање једно лице са уговором на неодређено време и да доставе доказ о томе.
 • Награђене кандидаткиње биће у обавези да након добијања финансијских средстава за подршку својих пословних идеја послују најмање 36 месеци.

Потребну документацију можете преузети овде:

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Остале актуелности

Фондација „За српски народ и државу“ доделила Годишње студентске награде за најбољи есеј

Фондација „За српски народ и државу“ дана 27.06.2024. године, уочи Видовдана, угостила је победнике овогодишњег конкурса за студентске награде за најбољи есеј и доделила им заслужене награде. Награђени студенти су захваљујући дугогодишњем раду на себи и свом неформалном образовању, у конкуренцији са још педесет пристиглих радова, успели да теме предвиђене конкурсом сагледају и са критичког аспекта, и кроз креативност коју

ЧЕСТИТАМО: Шесторо студената поделило признања за најбољи есеј за 2024. годину!

Шесторо студената изабрано је за лауреате на овогодишњем конкурсу за студентске награде за најбољи есеј за 2024. годину! Теме „Вештачка интелигенција и образовање у 21. веку“ и „Култура сећања: Слобода и национални идентитет“ које смо одредили за конкурс су инспирисале студенте, на наше велико задовољство. Стигао је велики број радова, и због те чињенице донета је одлука да се доделе

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА: Промоција часописа „Напредак“ пред великим бројем угледних званица

На Видовдан, 28. јуна, навршиће се пуне четири године од када смо покренули часопис Напредак, чији је делокруг дефинисан објављивањем истраживања из области политичке теорије и праксе. Научни лук који обликујемо кроз Напредак спаја ћирилицу, културу сећања, национални идентитет, традиционалне вредности, породицу, државу, али и објашњава нова значења које доносе геополитичке промене, уз веровање да сами можемо бирати пут којим