Продужен рок Јавног конкурса за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину

ФОНДАЦИЈА „ЗА СРПСКИ НАРОД И ДРЖАВУ“ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Предмет и циљ конкурса

Фондација „За српски народ и државу“  дана 04. jунa 2021. године расписује Јавни конкурс за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину.

Циљ конкурса је пружање финансијске помоћи студентима из социјално угрожених категорија са територије Републике Србије који су прва година основних академских студија.

Бесповратна средства у виду студентских стипендија додељују се једнократно за укупно 25 изабраних кандидата – студената. Висина средстава која се додељује изабраним студентима, максимално може бити до износа једногодишње школарине факултета који је студент уписао. Стипендија је за студенте прве године који своје студије на основним академским студијама отпочињу од октобра 2021. године.

Услови конкурса

Право да се пријаве на конкурс за доделу студенстких стипендија имају сви студенти I (прве) године који:

 • су по I (први) пут уписали I (прву) годину основних академских студија, на свим универзитетима из Републике Србије;
 • су самофинансирајући студенти;
 • похађају целокупни студентски програм на матерњем језику;
 • припадају најмање једној или више социјално угрожених категорија.

Под термином социјално угрожена категорија, овим конкурсом се подразумева да је кандидат – студент:

 • члан материјално угрожене, односно сиромашне породице, према важећим одредбама и регулативи националног законодавства;
 • студент чији је један или чија су оба родитеља са статусом незапосленог лица са утврђеним социјалним статусом;
 • студент чији родитељи примају новчану социјалну помоћ;
 • студент чији су родитељи дугорочно незапослена лица, лица без образовања или нискоквалификована лица;
 • студент без оба родитеља, односно, без родитељског старања;
 • студент из једнородитељске породице, односно, дете самохраних родитеља;
 • са статусом лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и/или да је рековалесцент;
 • HIV позитивна особа;
 • корисник права на туђу негу и помоћ;
 • у вишечланој породици са четворо или више деце;
 • има статус избеглог лица, прогнаног лица, интерно расељеног лица или статус повратника по Споразуму о реадмисији;
 • дете погинулих бораца;
 • дете ратних војних инвалида свих категорија;
 • лице чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије или на територијама бивших република СФРЈ;
 • дете родитеља са статусом цивилна жртва рата;
 • цивилна жртва рата;
 • жртва насиља;
 • жртва трговине људима;
 • лице из других угрожених група/категорија које нису експлицитно наведене овим конкурсом, али јесу препознате као угрожена група/категорија у оквиру националног законодавства.

Потребна документација

Потребна документација коју кандидат доставља:

 1. Попуњен Пријавни образац 1 и Образац 2 (доступни на линку);
 2. Уверење о држављанству студента;
 3. Лична карта или пасош студента (очитани документ или фотокопија);
 4. Фотокопија прве стране индекса, са фотографијом студента и бројем индекса;
 5. Уверење/потврда да је студент I (први) пут уписао I (прву) годину основних академских студија као редован студент;
 6. Уверење/потврда да је студент на самофинансирању;
 7. Доказ о висини годишње школарине факултета;
 8. Документација издата од стране надлежног органа, којом се на недвосмислен начин доказује статус, односно припадност студента најмање једној или више наведених социјално угрожених категорија;
 9. Изјаву студента у слободној форми да не прима никакве стипендије из других јавних извора стипендирања.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Сви докази о испуњавању услова наведених у конкурсу које студенти прибављају, морају бити приложени у оригиналу ИЛИ као оверене копије, не старије од 6 (шест) месеци од датума расписивања овог конкурса.

Рок за пријаву на конкурс и начин доставе документације

Пријава на јавни конкурс, могућа је на један од два начина.

Опција број 1

 1. Пакет документације са пријавом и пратећим доказима послати поштом или курирском службом у папирном облику (hard copy), на следећу адресу:

Фондација „За српски народ и државу

Палмира Тољатија 5/3

11000 Београд (Нови Београд)

Република Србија

Приликом паковања документације обавезно је ставити назнаку на коверти:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2021/2022. ГОДИНУ“

Опција број 2

 1. Електронским путем, где је комплетан пакет документације скениран у JPEG ili PNG ili PDF формат и послат на званични мејл Фондације „За српски народ и државу“ office@fondacijasnd.rs.

Јавни конкурс објављен је на званичном сајту Фондације „За српски народ и државу“ на веб адреси https://fondacijasnd.rs/Продужен је рок за подношење пријава и крајњи датум за слање пријаве је закључно са 30.09.2021. године.

НАПОМЕНЕ: Доспела документација се не враћа назад кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Процес селекције

Све пристигле пријаве које су пристигле у року разматра стручна Комисија за доделу стипендија. Чланове Комисије именује и овлашћује директор Фондације.

Комисија утврђује које пријаве испуњавају услове из Конкурса што је први услов селекције, а затим формира прелиминарну ранг-листу студената којима ће бити додељена стипендија. Прелиминарна ранг-листа са резултатима објављује се на званичном сајту Фондације „За српски народ и државу“, на веб адреси https://fondacijasnd.rs/. Студенти кандидати у року од 8 (осам) дана могу да уложе приговор, а Комисија ће сваки приговор размотрити и о њему донети одлуку.

По истеку рока за подношење приговора, Комисија утврђује Коначну ранг-листу од 25 студената којима ће бити додељена стипендија. Листа се објављује на званичном сајту Фондације „За српски народ и државу“ на веб адреси https://fondacijasnd.rs/.

Висина сваке стипендије која се додељује студентима, утврђује се према претходно достављеним доказима о годишњој висини школарине, за сваки факултет појединачно и максимално може бити до износа једногодишње школарине факултета који је студент уписао.

Напомена: Студентима који су уплатили прву рату приликом уписа жељеног Факултета, Фондација „ За српски народ и државу“ ће рефундирати тај износ, а остатак износа за прву годину студија уплатити Факултету.

Чланови Комисије за доделу стипендија

 1. Проф. др Марко Атлагић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 2. Проф. др Александар Гајић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 3. Маргарета Смиљанић, председница Студентске конференције Универзитета Србије (СКОНУС)
 4. Проф. др Маријана Дукић Мијатовић, ванредни професор на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду
 5. Мр Томислав Миленковић, магистар економских наука, Београд

Остале актуелности

Фондација „За српски народ и државу“ доделила Годишње студентске награде за најбољи есеј

Фондација „За српски народ и државу“ дана 27.06.2024. године, уочи Видовдана, угостила је победнике овогодишњег конкурса за студентске награде за најбољи есеј и доделила им заслужене награде. Награђени студенти су захваљујући дугогодишњем раду на себи и свом неформалном образовању, у конкуренцији са још педесет пристиглих радова, успели да теме предвиђене конкурсом сагледају и са критичког аспекта, и кроз креативност коју

ЧЕСТИТАМО: Шесторо студената поделило признања за најбољи есеј за 2024. годину!

Шесторо студената изабрано је за лауреате на овогодишњем конкурсу за студентске награде за најбољи есеј за 2024. годину! Теме „Вештачка интелигенција и образовање у 21. веку“ и „Култура сећања: Слобода и национални идентитет“ које смо одредили за конкурс су инспирисале студенте, на наше велико задовољство. Стигао је велики број радова, и због те чињенице донета је одлука да се доделе

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА: Промоција часописа „Напредак“ пред великим бројем угледних званица

На Видовдан, 28. јуна, навршиће се пуне четири године од када смо покренули часопис Напредак, чији је делокруг дефинисан објављивањем истраживања из области политичке теорије и праксе. Научни лук који обликујемо кроз Напредак спаја ћирилицу, културу сећања, национални идентитет, традиционалне вредности, породицу, државу, али и објашњава нова значења које доносе геополитичке промене, уз веровање да сами можемо бирати пут којим