Напредак 1 (3) / 2020 - Fondacija za srpski narod i državu

Напредак 1 (3) / 2020

Преузми Напредак 1 (3) / 2020

Садржај:

Редакција

Редакција – Антисрпски ратни манифест или у које се све сврхе користе тзв. невладине организације

Редакција

Преузми Редакција – Антисрпски ратни манифест или у које се све сврхе користе тзв. невладине организације

Атила Пинтер

Атила Пинтер – Развој и главне смернице спољне политике Мађарске од 1990. године

Атила Пинтер

Преузми Атила Пинтер – Развој и главне смернице спољне политике Мађарске од 1990. године

Милан Брдар

Милан Брдар – Vindicae contra tyrannos – апологија државе као медијума друштвене интеграције

Милан Брдар

Преузми Милан Брдар – Vindicae contra tyrannos – апологија државе као медијума друштвене интеграције

Љубиша Деспотовић

Љубиша Деспотовић – Доприноси америчке теоријске мисли дисциплинарном конституисању савремених међународних односа

Љубиша Деспотовић

Преузми Љубиша Деспотовић – Доприноси америчке теоријске мисли дисциплинарном конституисању савремених међународних односа

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић – Садашњост и будућност локалног развоја

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић

Преузми Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић – Садашњост и будућност локалног развоја

Нада Торлак

Нада Торлак – Жене у Србији – у раскораку између патријархалних и нових улога

Нада Торлак

Преузми Нада Торлак – Жене у Србији – у раскораку између патријархалних и нових улога

Дарко Надић

Дарко Надић – Нове тенденције у развоју еколошких покретa у XXI веку

Дарко Надић

Преузми Дарко Надић – Нове тенденције у развоју еколошких покретa у XXI веку

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић – Теолошки приступ еколошком проблему

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић

Преузми Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић – Теолошки приступ еколошком проблему

Мирјана Тодоровић

Мирјана Тодоровић – Третман отпада у Републици Србији

Мирјана Тодоровић

Преузми Мирјана Тодоровић – Третман отпада у Републици Србији

Предраг Бајић

Предраг Бајић – Слобода избора или избор слобода – О неслагању и значају другачијег мишљења

Предраг Бајић

Преузми Предраг Бајић – Слобода избора или избор слобода – О неслагању и значају другачијег мишљења

Бранко Вукашиновић

Бранко Вукашиновић – Ка опстанку или нестанку – промишљања о будућности Европске уније

Бранко Вукашиновић

Преузми Бранко Вукашиновић – Ка опстанку или нестанку – промишљања о будућности Европске уније

Списак рецензената за научни часопис Напредак у 2020

Преузми Списак рецензената за научни часопис Напредак у 2020