Progress 1 (3) / 2020 - Fondacija za srpski narod i državu

Progress 1 (3) / 2020

Download Progress 1 (3) / 2020

Content:

Editorial board

Редакција – Антисрпски ратни манифест или у које се све сврхе користе тзв. невладине организације

Editorial board

Download Редакција – Антисрпски ратни манифест или у које се све сврхе користе тзв. невладине организације

Атила Пинтер

Атила Пинтер – Развој и главне смернице спољне политике Мађарске од 1990. year

Атила Пинтер

Download Атила Пинтер – Развој и главне смернице спољне политике Мађарске од 1990. year

Милан Брдар

Милан Брдар – Vindicae contra tyrannos – апологија државе као медијума друштвене интеграције

Милан Брдар

Download Милан Брдар – Vindicae contra tyrannos – апологија државе као медијума друштвене интеграције

Љубиша Деспотовић

Љубиша Деспотовић – Доприноси америчке теоријске мисли дисциплинарном конституисању савремених међународних односа

Љубиша Деспотовић

Download Љубиша Деспотовић – Доприноси америчке теоријске мисли дисциплинарном конституисању савремених међународних односа

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић – Садашњост и будућност локалног развоја

Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић

Download Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић – Садашњост и будућност локалног развоја

Нада Торлак

Нада Торлак – Жене у Србији – у раскораку између патријархалних и нових улога

Нада Торлак

Download Нада Торлак – Жене у Србији – у раскораку између патријархалних и нових улога

Дарко Надић

Тематски блок:

Дарко Надић

Download Тематски блок:

Дарко Надић

Дарко Надић – Нове тенденције у развоју еколошких покретa у XXI веку

Дарко Надић

Download Дарко Надић – Нове тенденције у развоју еколошких покретa у XXI веку

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић – Теолошки приступ еколошком проблему

Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић

Download Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић – Теолошки приступ еколошком проблему

Мирјана Тодоровић

Мирјана Тодоровић – Третман отпада у Републици Србији

Мирјана Тодоровић

Download Мирјана Тодоровић – Третман отпада у Републици Србији

Бранко Вукашиновић

Прикази књига:

Бранко Вукашиновић

Download Прикази књига:

Predrag Đ. Bajić

Предраг Бајић – Слобода избора или избор слобода – О неслагању и значају другачијег мишљења

Predrag Đ. Bajić

Download Предраг Бајић – Слобода избора или избор слобода – О неслагању и значају другачијег мишљења

Бранко Вукашиновић

Бранко Вукашиновић – Ка опстанку или нестанку – промишљања о будућности Европске уније

Бранко Вукашиновић

Download Бранко Вукашиновић – Ка опстанку или нестанку – промишљања о будућности Европске уније

Списак рецензената за научни часопис Напредак у 2020

Download Списак рецензената за научни часопис Напредак у 2020