Брошуре

Едиција БРОШУРЕ је намењена ширењу политичке културе и познавања појединачних области које су предмет бављења политичке јавности. Свеске које се у овој едицији штампају треба да послуже као фактографски приручници – подсетници за оне који на различитим нивоима учествују у друштвеном и политичком животу Србије. До сада је објављено 19 свески у овој едицији.