Učešće Fondacije na onlajn seminaru u organizaciji Komunističke partije Kine 27-29. juna

Fondacija „Za srpski narod i državu“ imala je veliku čast da, zahvaljujući već ostvarenoj saradnji u domenu izdavačke delatnosti i promocije bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Kine, učestvuje na onlajn seminaru u organizaciji Komunističke partije Kine koji se održava u periodu od 27-29. juna.
Seminar je namenjen razmeni mišljenja o pitanjima poput izazova sa kojima se mediji suočavaju u svom izveštavanju s obzirom na duboke promene do kojih je došlo u obrascima i kanalima komunikacije, društvenim mrežama, temama od naročitog interesa za mlade ljude i percepcije Kine i Kineske komunističke partije u medijima drugih zemalja, a u cilju produbljivanja saradnje na polju novinarstva i komunikacija kao i nastavka negovanja i promocije prijateljskih odnosa između naše dve države.