Одлука о исплати студентских стипендија за академску 2021/2022. годину

                                                              

Сходно Закону о задужбинама и фондацијама Републике Србије, чл.7.ст.1.Статута Фондације „За српски народ и државу“ а у вези Пословника о раду Комисије за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022 годину, донетог дана 06.10.2021.године од стране Комисије за доделу студентских стипендија, у складу са чл.15.ст.3.тач.7. Статута Фондације, дана 08.10.2021. године, директор доноси следећу одлуку:

                                                                  

                                                                                                                           Члан 1.

Фондација „За српски народ и државу“ , дана 04.06.2021.године, расписала је Јавни конкурс за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022. годину и образовала Комисију за доделу стипендија.

                                                                                                                            Члан 2.

Циљ конкурса је пружање финансијске помоћи студентима из социјално угрожених категорија са територије Републике Србије који су прва година основних академских студија .

                                                                                                                             Члан 3.

Бесповратна средства у виду студентских стипендија додељују се једнократно за укупно 20 изабраних кандидата – студената. Висина средстава која се додељује изабраним студентима, максимално може бити до износа једногодишње школарине факултета који је студент уписао, а до максималног износа од 125.000,00 динара. Стипендија је за студенте прве године који своје студије на основним академским студијама отпочињу од октобра 2021.године.

                                                                                                                             Члан 4.

У Конкурсу су предвиђени услови као и потребна документација уз рок за пријаву на конкурс и начин доставе документације (могућа два начина пријаве за конкурс) .

                                                                                                                              Члан 5.

На седници одржаној дана 06.10.2021.године, Комисија за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022 , донела је Пословник о раду Комисије за доделу стипендија у којем је прописана процедура , начин рада и  начин одлучивања о свим пријављеним кандидатима –студентима за доделу стипендија .

                                                                                                                               Члан 6.

За доделу студентских стипендија за академску 2021/2022 годину пријавило се укупно 27 кандидата – студената од којих је Комисија за доделу студентских стипендија изабрала 20 кандидата.

Приликом коначног одабира 20 кандидата – студената , Комисија се руководила условима које је предвидео Конкурс . Комисија (жири) је донела одлуку да се стипендира износ школарине до 125.000,00 динара.

Изабрани студенти су:
Анђела Петровић
Олга Колар
Анамарија Рачић
Тамара Трапарић
Мирослава Мусић 
Драгана Јајић 
Сашка Митровић
Милица Симић
Биљана Зејак 
Анђела Ђуровић
Кристина Поповић 
Ана Млинар
Милутин Бачлија 
Павле Лукић
Дражен Видаковић
Марија Ђурашевић
Анастасија Андолшек 
Дуња Живановић
Анабела Савић
Василије Марсенић

                                                                                                                                 Члан 7.

Изабраних 20 кандидата – студената биће посебно лично контактирани у наредном периоду.

                                                                                                                                  Члан 8.

Фондација „За српски народ и државу“ честита награђеним студентима и захваљује се свима који су учествовали на конкурсу за доделу студентских стипендија за академску 2021/2022 годину.


У Београду,

08.10.2021. године       

                                                                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР ФОНДАЦИЈЕ

                                                                                                                                                                                                                                       Бојана Радаковић