Odgovor na saopštenje Demokratske stranke

Pravilnikom o uređivanju i rangiranju naučnih časopisa (Sl. glasnik RS 159/2020)  uređeni su kriterijumi koje treba da zadovolji časopis da bi se našao na listi Ministarstva nauke.

 
Te kriterijume je “Napredak” zadovoljio i prevazišao:
 
1. Od broja 1 polagane su sveske u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije.
 
2. To je omogućilo Matematičkom institutu SANU da vrši njegovu godišnju evaluaciju.
 
3. Na osnovu trogodišnje evaluacije, nadležni Matični odbor za pravo i političke nauke (u kome sede naučni savetnici i redovni profesori iz tih oblasti) ga je predložilo za kategoriju M54, koja se dodeljuje naučnim časopisima  u osnivanju. Na taj predlog nije imao primedbe NIKO od članova Komisije za časopise u kojoj su predstavnici svih matičnih naučnih odbora (njih dvadesetak, opet redovni profesori i naučni savetnici)
 
4. Zašto je naučni?
a) Glavni i odgovorni urednik i najveći broj članova redakcije imaju naučna ili nastavna zvanja.
B) Uređuje se prema naučnim kriterijumima, primenom sistema duple slepe recenzije C). Za razliku od mnogih drugih časopisa koristi Ithenticate program za kontrolu na plagijarizam, koristi premijum paket kod nezavisnog evaluatora “Centra za evaluaciju rezultata u nauci” (CEON), svaki članak ima DOI oznaku, UDK klasifikaciju i tip članka i dostupan je preko Srpskog citatnog indeksa.
 
Prema svemu, uređuje se prema najstrožijim naučnim kriterijumima, a njegov izdavač nije stranka, već registrovana Fondacija. Glavni i odgovorni urednik, većina članova redakcije ne da nisu članovi SNS-a, već su članovi drugih stranaka ili nestranačke ličnosti, što sve nije bio kriterijum njihovog izbora, već samo ostvarene naučne reference.
 
D) Časopis se bavi istraživanjem političke teorije i prakse (što je u podnaslovu časopisa). Bilo bi lepo kada bi i drugi politički subjekti uložili nešto novca kojeg dobijaju iz budžeta za bavljenje naučnim istraživanjima, naravno poštujući naučna načela objektivnosti, nepristrasnosti i univerzalnosti.
 
Predsednik Demokratke stranke Zoran Lutovac je viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka.
Da li to znači da zbog toga što je on predsednik političke stranke nema pravo da se bavi naučnim radom i da li znači da svaki naučni članak koji on napiše se dovodi u pitanje samo zato što je predsednik političke stranke?
 
Pravo na bavljenje naukom je jedno od osnovnih ljudskih prava a to da li je nešto politički panegirik ili naučni rad se ocenjuje isključivo na osnovu iznete snage argumenata, i naučnih argumenata, te činjenice da je svaki naučni rad dostupan naučnoj javnosti za naučnu kritiku i naučnu polemiku.
 
Redakcija časopisa za političku teoriju i praksu “Napredak”