Одговор на саопштење Демократске странке

Правилником о уређивању и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС 159/2020)  уређени су критеријуми које треба да задовољи часопис да би се нашао на листи Министарства науке.

 
Те критеријуме је “Напредак” задовољио и превазишао:
 
1. Од броја 1 полагане су свеске у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије.
 
2. То је омогућило Математичком институту САНУ да врши његову годишњу евалуацију.
 
3. На основу трогодишње евалуације, надлежни Матични одбор за право и политичке науке (у коме седе научни саветници и редовни професори из тих области) га је предложило за категорију М54, која се додељује научним часописима  у оснивању. На тај предлог није имао примедбе НИКО од чланова Комисије за часописе у којој су представници свих матичних научних одбора (њих двадесетак, опет редовни професори и научни саветници)
 
4. Зашто је научни?
а) Главни и одговорни уредник и највећи број чланова редакције имају научна или наставна звања.
Б) Уређује се према научним критеријумима, применом система дупле слепе рецензије Ц). За разлику од многих других часописа користи Ithenticate програм за контролу на плагијаризам, користи премијум пакет код независног евалуатора “Центра за евалуацију резултата у науци” (ЦЕОН), сваки чланак има ДОИ ознаку, УДК класификацију и тип чланка и доступан је преко Српског цитатног индекса.
 
Према свему, уређује се према најстрожијим научним критеријумима, а његов издавач није странка, већ регистрована Фондација. Главни и одговорни уредник, већина чланова редакције не да нису чланови СНС-а, већ су чланови других странака или нестраначке личности, што све није био критеријум њиховог избора, већ само остварене научне референце.
 
Д) Часопис се бави истраживањем политичке теорије и праксе (што је у поднаслову часописа). Било би лепо када би и други политички субјекти уложили нешто новца којег добијају из буџета за бављење научним истраживањима, наравно поштујући научна начела објективности, непристрасности и универзалности.
 
Председник Демократке странке Зоран Лутовац је виши научни сарадник на Институту друштвених наука.
Да ли то значи да због тога што је он председник политичке странке нема право да се бави научним радом и да ли значи да сваки научни чланак који он напише се доводи у питање само зато што је председник политичке странке?
 
Право на бављење науком је једно од основних људских права а то да ли је нешто политички панегирик или научни рад се оцењује искључиво на основу изнете снаге аргумената, и научних аргумената, те чињенице да је сваки научни рад доступан научној јавности за научну критику и научну полемику.
 
Редакција часописа за политичку теорију и праксу “Напредак”