O fondaciji

O Fondaciji

Tvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije „Za srpski narod i državu“ je predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo ime je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Fondaciju „Za srpski narod i državu“ je osnovala Srpska napredna stranka u oktobru 2019. godine.
U radu naše Fondacije, narod i država, će biti posmatrani u svetlu nauke i najnovijih otkrića. Nacija i demokratija su dva pojma koji se skladno dopunjavaju. Srbiji su potrebni i nacija i demokratija. Srbiji je potrebna i meritokratija, sistem zasnovan na vladavini najsposobnijih, najnadarenijih i najpametnijih.

Zajedno sa svojim osnivačem borićemo se za to da Srbija ostane pristojno i civilizovano društvo. Pristojno društvo je ono čije ustanove ne ponižavaju ljude. Civilizovano društvo  je ono čiji članovi ne ponižavaju jedni druge. Svako pristojno i civilizovano društvo je i pravedno društvo. Sopstvena uverenja ćemo zastupati na asertivan način – uz puno uvažavanje tuđih.
Fondacija „Za srpski narod i državu“ će posebnu pažnju posvetiti unapređenju političke kulture u Srbiji, negovanju tradicije i srpskog kulturnog nasleđa, edukaciji mladih – podstičući ih da izuče svet u kome žive i da stvaraju svoj sopstveni, razvoju širokog spektra veština kod mladih polaznika, promociji i zaštiti porodičnih vrednosti, naučno istraživačkoj i izdavačkoj delatnosti.
Želja nam je da ljude pokrenemo da doprinesu oblikovanju budućnosti Srbije. U partnerskom odnosu sarađivaćemo sa institucijama, strankama, organizacijama građanskog društva i srodnim zadužbinama i fondacijama.
Imaćemo na umu ono što je Oskar Davičo rekao o Srbiji: „Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi, gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi, ja znam tvoja usta šta ljube, šta piju“.