Напредак 1 (3)/ 2020

Преузмите часопис овде.

Садржај:
Редакција – Антисрпски ратни манифест или у које се све сврхе користе тзв. невладине организације
Атила Пинтер – Развој и главне смернице спољне политике Мађарске од 1990. године
Милан Брдар – Vindicae contra tyrannos – апологија државе као медијума друштвене интеграције
Љубиша Деспотовић – Доприноси америчке теоријске мисли дисциплинарном конституисању савремених међународних односа
Тихомир Радовановић, Љубиша Стојмировић – Садашњост и будућност локалног развоја
Нада Торлак – Жене у Србији – у раскораку између патријархалних и нових улога
Тематски блок:
Дарко Надић – Нове тенденције у развоју еколошких покретa у XXI веку
Томислав Лунић, Јелена Ћесаревић – Теолошки приступ еколошком проблему
Мирјана Тодоровић – Третман отпада у Републици Србији
Прикази књига:
Предраг Бајић – Слобода избора или избор слобода – О неслагању и значају другачијег мишљења
Бранко Вукашиновић – Ка опстанку или нестанку – промишљања о будућности Европске уније
Списак рецензената за научни часопис Напредак у 2020