Rad sa mladima

Rad sa mladima

Razvoj kulture dijaloga i političke kulture uopšte jeste jedan od osnovnih ciljeva Fondacije. Zato će ona putem seminara, letnjih škola i radionica vršiti edukaciju mladih, kako bi ih osposobila da na pravi i evropskim društvima primeren način, učestvuju u društvenom i političkom životu Srbije.

 

Akademija mladih lidera