Рад са младима

Рад са младима

Развој културе дијалога и политичке културе уопште јесте један од основних циљева Фондације. Зато ће она путем семинара, летњих школа и радионица вршити едукацију младих, како би их оспособила да на прави и европским друштвима примерен начин, учествују у друштвеном и политичком животу Србије.

 

Академија младих лидера