Naučno istraživačka delatnost

Naučno istraživačka delatnost

Naučno-istraživačka delatnost predstavlja osnovu svih aktivnosti naše Fondacije, s obzirom na to da ona obezbeđuje pomno i kontinuirano praćenje najnovijih trendova u društvenim naukama i njihovu valjanu primenu u formulisanju našeg rada sa mladima i svih naših edukativnih delatnosti koje imaju za cilj što brži i što kvalitetniji razvoj Srbije i njeno ravnopravno uključivanje u globalnu konstrukciju ekonomskih, civilizacijskih i ukupnih ljudskih dostignuća.
Mladi su naša budućnost, a kvalitet našeg obrazovnog rada i svega što možemo da pružimo mladosti Srbije, predstavlja smisao postojanja i delovanja Fondacije. Edukativna delatnost, kao i delatnost u oblastima izdavaštva, organizovanja naučnih skupova, okruglih stolova, tematskih konferencija i drugih oblika povezivanja naučno-istraživačke delatnosti sa edukativnim procesima, predstavlja osnov dobro fundiranog delovanja u svim oblastima kojima se bavi Fondacija.
Ostvarivanje planova Fondacije zasniva se na izuzetnom dometu i kvalitetu naučno-istraživačke delatnosti, uz stalnu interaktivnu povezanost sa drugim sličnim međunarodnim fondacijama i naučno-istraživačkim institucijama širom sveta, što obezbeđuje aktuelnost i sposobnost naučno-istraživačke delatnosti da odgovori na izazove stalnih promena u vladajućim paradigmama rasta i razvoja društva, kao i na izazove uspešne modernizacije u 21. veku.