Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Fondacija je u skladu sa svojim programskim načelima i potrebom za stalnim unapređem svoga rada kroz razmenu iskustava i projekata sa srodnim organizacijama u svetu, započela intenzivnu međunarodnu saradnju. Ostvarena je komunikacija sa KAS, WFD, WMC kao i sa odgovarajućim partnerima iz RF i NR Kine.
Cilj nam je da kroz intezivnu međunarodnu saradnju prezentiramo ideologiju, politički i ekonomski kurs države, uspostavimo razmenu ideja i saradnika Fondacije, studentske posete, gostovanja uglednih predavača i istraživača, kao i realizacija zajedničkih projekata.