Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost biće usmerena na objavljivanje kratkih brošura u kojima će na sažet i širokoj populaciji pristupačan način biti izlagana naučna i stručna saznanja iz oblasti političke i društvene teorije i prakse. Cilj ovoga je popularizacija političkih saznanja i političke kulture u širokoj populaciji. Biće izdavane i naučne monografije koje će obrađivati na širi način određena pitanja od interesa za realizaciju osnovnih ciljeva Fondacije, a u funkciji da se na ovaj način podrži naučno-istraživačka delatnost koju će pomagati Fondacija, pre svega kroz različite vrste podsticaja mladih naučnih radnika. osim toga, Fondacija će objavljivati i naučno – teorijski časopis Napredak.