Rad sa mladima

Rad sa mladima

Razvoj kulture dijaloga i političke kulture uopšte jeste jedan od osnovnih ciljeva Fondacije. Zato će ona putem seminara, letnjih škola i radionica vršiti edukaciju mladih, kako bi ih osposobila da na pravi i evropskim društvima primeren način, učestvuju u društvenom i političkom životu Srbije.
Naše vrednosti

Naše vrednosti

Posle osamdeset godina, Srbija, konačno, ponovo uspostavlja svoj zapostavljeni identitet. Država, politika, nacija, sistem, uređenje – sve su to kategorije čiji pravi smisao nanovo otkrivamo, učeći davno zaboravljene lekcije. I upravo u tome, otkrivanju, učenju, formulisanju, i jeste sav smisao Fondacije, kao i razlozi za njeno postojanje.
Rad sa mladima

Rad sa mladima

O nama

O nama

Tvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije „Za srpski narod i državu“ je predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo ime je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Fondaciju „Za srpski narod i državu“ je osnovala Srpska napredna stranka u oktobru 2019. godine.
O nama

O nama

Tvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije „Za srpski narod i državu“ je predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo ime je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Fondaciju „Za srpski narod i državu“ je osnovala Srpska napredna stranka u oktobru 2019. godine.
O Fondaciji

O Fondaciji

Tvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije „Za srpski narod i državu“ je predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo ime je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Fondaciju „Za srpski narod i državu“ je osnovala Srpska napredna stranka u oktobru 2019. godine. U radu naše Fondacije, narod i država, će biti posmatrani u svetlu nauke i najnovijih otkrića. Nacija i demokratija su dva pojma koji se skladno dopunjavaju. Srbiji su potrebni i nacija i demokratija. Srbiji je potrebna i meritokratija, sistem zasnovan na vladavini najsposobnijih, najnadarenijih i najpametnijih.

Pogledi

pogledi na političku stvarnost prijatelja Fondacije

Izdanja

knjige, brošure i časopis "Napredak"   Fondacije "Za srpski narod i državu"