Progress 3 (3) / 2022 - Fondacija za srpski narod i državu

Progress 3 (3) / 2022

Download Progress 3 (3) / 2022

Content:

Њ. Е. Басел Салах

Њ. Е. Басел Салах – Египат и Србија: богата историја и светла заједничка будућност

Њ. Е. Басел Салах

Download Њ. Е. Басел Салах – Египат и Србија: богата историја и светла заједничка будућност

Зоран М. Аврамовић

Зоран М. Аврамовић – Улога културе у обнови и ширењу националног духа

Зоран М. Аврамовић

Download Зоран М. Аврамовић – Улога културе у обнови и ширењу националног духа

Бојан Ј. Ћорлука

Бојан Ј. Ћорлука – Културна политика и културне потребе у програмима политичких партија Босне и Херцеговине (Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине)

Бојан Ј. Ћорлука

Download Бојан Ј. Ћорлука – Културна политика и културне потребе у програмима политичких партија Босне и Херцеговине (Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине)

Слободан В. Вуковић

Слободан В. Вуковић – Нaродна заједница, мит или стварност: сарадња обичних Немаца с нацистичким режимом

Слободан В. Вуковић

Download Слободан В. Вуковић – Нaродна заједница, мит или стварност: сарадња обичних Немаца с нацистичким режимом

Виолета Р. Рашковић Таловић

Виолета Р. Рашковић Таловић – Аспекти евентуалног хибридног рата у Републици Србији

Виолета Р. Рашковић Таловић

Download Виолета Р. Рашковић Таловић – Аспекти евентуалног хибридног рата у Републици Србији

Весна М. Миленковић

Весна М. Миленковић – Утицај глобализације и конвергенције на развој медијских индустрија

Весна М. Миленковић

Download Весна М. Миленковић – Утицај глобализације и конвергенције на развој медијских индустрија

Драган Д. Јаковљевић

Драган Д. Јаковљевић – За еко-социјалну тржишну привреду уместо посткомунистичког капитализма

Драган Д. Јаковљевић

Download Драган Д. Јаковљевић – За еко-социјалну тржишну привреду уместо посткомунистичког капитализма

Радивоје С. Петровић

Радивоје С. Петровић – Гебелс поново међу нама

Радивоје С. Петровић

Download Радивоје С. Петровић – Гебелс поново међу нама