Naša ideja

Naše vrednosti

„Posle osamdeset godina, Srbija, konačno, ponovo uspostavlja svoj zapostavljeni identitet.
Država, politika, nacija, sistem, uređenje – sve su to kategorije čiji pravi smisao nanovo otkrivamo, učeći davno zaboravljene lekcije.
I upravo u tome, otkrivanju, učenju, formulisanju, i jeste sav smisao Fondacije, kao i razlozi za njeno postojanje.
Narod, država, kroz rad fondacije biće stavljeni, ne pod ideološku, stranačku, prizmu, nego pod lupu nauke, najnovijih teorija, baš kao i dugo skrajnute tradicije.
To je put ka odgovorima koji su Srbiji neophodni.
Oni treba, kroz rad Fondacije, u koji će biti uključena sva relevantna mišljenja, bez obzira na politički spektar sa kojeg dolaze, da pomognu u formulisanju i najvažnijih nacionalnih interesa, i da razviju jedan novi nivo komunikacije u srpskom društvu i politici. Osnovno načelo kojim ćemo se rukovoditi biće asertivnost – spremnost da se zastupa, čvrsto i argumentovano, sopstveno uverenje, ali, istovremeno, i spremnost da se sasluša i suprotno mišljenje, uz puno uvažavanje i branjenje prava da ono postoji.
Nacija i demokratija, nisu dva suprotstavljena, neprijateljska pojma, i naš posao će biti i da to pokažemo.
Srbiji su, uostalom, potrebni i nacija i demokratija, i Fondacija je, baš zbog toga i poziv na zajednički rad na njihovom otkrivanju i formulisanju.
To je, na kraju, i naš put u budućnost, pa će Fondacija posebnu pažnju posvetiti mladima, podstičući ih da izuče svet u kojem žive, i da stvaraju svoj sopstveni.
Mi smo, prema tome, svojevrsno ulaganje.
U Srbiju.
U budućnost.
U državu.
I u narod.“