Časopis za političku teoriju i praksu "Napredak"

Časopis NAPREDAK objavljuje akademske radove koji se odnose na političku teoriju i političku praksu – u najširem smislu. Želja nam je da kroz ovaj časopis promovišemo političku kulturu i dijalog, da omogućimo akademskim stvaraocima, ali i kreatorima i sprovodiocima politika, da objavljuju svoje radove koji se odnose na međunarodne odnose, geopolitiku, evrointegracije, društvena pitanja uopšte, javne politike, ali i na političku tradiciju, istoriju, kulturu sećanja itd. U tom smislu, NAPREDAK je mesto susreta teorije i prakse u oblasti politike.

Izdanja

Brošure

Posebna izdanja