Академија младих лидера

Академија младих лидера Академија младих лидера подразумева политичку едукацију младих чланова Српске напредне странке захваљујући којој ће они стећи нова знања и вештине из разних области, које ће им значити

Научно истраживачка делатност

Научно истраживачка делатност Научно-истраживачка делатност представља основу свих активности наше Фондације, с обзиром на то да она обезбеђује помно и континуирано праћење најновијих трендова у друштвеним наукама и њихову ваљану

Међународна сарадња

Међународна сарадња Фондација је у складу са својим програмским начелима и потребом за сталним унапређем свога рада кроз размену искустава и пројеката са сродним организацијама у свету, започела интензивну међународну