Научно истраживачка делатност

Научно истраживачка делатност Научно-истраживачка делатност представља основу свих активности наше Фондације, с обзиром на то да она обезбеђује помно и континуирано праћење најновијих трендова у друштвеним наукама и њихову ваљану

Међународна сарадња

Међународна сарадња Фондација је у складу са својим програмским начелима и потребом за сталним унапређем свога рада кроз размену искустава и пројеката са сродним организацијама у свету, започела интензивну међународну

Рад са младима

Рад са младима Развој културе дијалога и политичке културе уопште јесте један од основних циљева Фондације. Зато ће она путем семинара, летњих школа и радионица вршити едукацију младих, како би