Okrugli sto „Žene u preduzetništvu“

Fondacija  „Za srpski narod i državu u Kruševcu“, 12.07.2022. godine održala je okrugli sto na temu „Žene u preduzetništvu“.

Cilj okruglog stola bio je osnaživanje žena u Rasinskom okrugu da dođu do finansijske samostalnosti, pronađu posao i poboljšaju svoj položaj na tržištu rada. 

Učesnice panela  upućene su u  program podrške lokalne samouprave grada Kruševca, koji su veoma bitni prilikom osnivanja poslovanja, o kojima je govorio šef službe za privredu, Goran Tomić.

 O ovoj temi  na okruglom stolu govorili  su:  dr. docent ekonomije, Violeta Babić, dipl. ekonomista, Goran Tomić, šef službe za privredu u  Kruševcu, dipl. ekonomista Maja Marković, direktorka Privredne komore Kruševac, Nataša Marković, menadžerka ljudskih resursa, zaposlena u švajcarskoj kompaniji „Etampa“ u Kruševcu i Ana Jovanović, grafička dizajnerka, vlasnica štamparije Grafoklinik.

Zaključak i zajednička reč svih panelista jeste unapređenje samopouzdanja kod žena i jasno postavljen cilj koji će ih voditi ka progresivnom poslovanju. 

Poseban osvrt učinjen je na značaj umrežavanja, udruživanja i razmenu iskustva  kao bitan faktor uspeha razvoja preduzetništva.

U okviru julskih aktivnosti Fondacija organizuje  ECDL kurs u Kruševcu, kao podrška ženama u preduzetništvu iz Rasinskog okruga.

Polaznice dobijaju međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada na računaru, koji im može veoma doprineti u njihovom daljem poslovanju.