Donacija tableta Osnovnoj školi „Prvi srpski ustanak“ u Orašcu

Predstavnici Fondacije „Za srpski narod i državu“ posetili su osnovnu školu „Prvi srpski ustanak“ u Orašcu. Tom prilikom svakom učeniku ove škole doniran je tablet, jer, koliko je važno da, s jedne strane, čuvamo srpsku tradiciju, jezik, kulturu i ćirilično pismo, toliko je važno da ulažemo u nove, moderne tehnologije. Došlo je doba informatičke pismenosti kojem se moramo prilagoditi, a zastareli računari, štampači i projektori su usporavali školu na tom putu. U cilju podizanja informatičke pismenosti učenika, osnovnoj školi je donirano ukupno 130 tableta. Zahvaljujemo se direktorki škole, gospođi Milijani Petrović na gostoprimstvu.