Trideset godina od početka razbijanja SFRJ

U susret tridesetogodišnjici razbijanja SFRJ, Fondacija „Za srpski narod i državu“ dana 22.12.2021. godine održala je okrugli sto posvećen upravo ovog temi. Predstavljen je i novi broj časopisa za političku teoriju i praksu „Napredak“, treći po redu u ovog godini, u kojem su se našli akademski radovi nekih od govornika ovog okruglog stola.

O bezbednosnom, istorijskom, diplomatskom i pravnom aspektu ovog događaja, na okruglom stolu pod nazivom „Trideset godina od početka razbijanja SFRJ“ govorili su: Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije 2012-2014. godine, Vladislav Jovanović, savezni ministar inostranih poslova SRJ 1992. i 1993-1995., prof. dr Radovan Radinović, Institut za strategijska istraživanja, prof. dr Branko Krga, Fakultet za diplomatiju i bezbednost i prof. dr Milenko Kreća, redovni profesor Pravnog fakulteta u penziji. Prisutnima se obratio i Konstantin Nikiforov, direktor Instituta za izučavanje slovenskih naroda Ruske akademije nauka, koji je svoje predavanje održao u vidu video prezentacije.

Na okruglom stolu ukazano je na značaj države i izneta molba da nikada ne dozvolimo da nam se sa državom dogodi ono što se dogodilo sa Jugoslavijom. Zaključna razmatranja govornika iskazana su stavom – Jugoslavija se nije raspala, ona je razbijena“!