ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ГОДИШЊИХ СТУДЕНТСКИХ НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ „ЗА СРПСКИ НАРОД И ДРЖАВУ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

На седници жирија за доделу годишње студентске награде на основу Конкурса Фондације „За српски народ и државу“, одржаној 22. јуна 2022. године у 10 часова, присуствовали су: председник жирија др Жика Бујуклић (редовни професор Правног факултета у Београду), др Бранко Ракић (редовни професор Правног факултета у Београду), др Милица Весковић Анђелковић (доцент Филозофског факултета у Београду), Иван Мркић и др Зоран Миливојевић (дипломата).

Конкурс је предвидео две теме: 1) Управљање кризама – изазови за стабилност државе и 2) Међународно право и међународна правда. Фондација је расписала конкурс за студенте на основним и мастер академским студијама на свим факултетима из поља друштвено-хуманистичких наука из Републике Србије.

Чланови жирија су прегледали укупно 42 рада (25 на прву тему и 17 на другу) који су достављени мејлом у предвиђеном року (до 10. јуна 2022. године) и донели једногласну одлуку о додели следећих награда:

 

  • ПРВА НАГРАДА:

                  Василије Марковић (Међународно право и међународна правда)

 

  • ДРУГА НАГРАДА:

                   Милан Миленковић (Управљање кризама – изазови за стабилност државе)

                   Стефан Шћепановић (Међународно право и међународна правда)

 

  • ТРЕЋА НАГРАДА:

                     Хелена Ћетојевић (Међународно право и међународна правда)

                     Марина Бишевац (Међународно право и међународна правда)

 

      Жири је радио у складу са Правилником који је Управни одбор Фондације усвојио 10.05.2022. године и приликом оцене радова руководио се следећим критеријумима:

  • оригиналност и аналитичност
  • теоријска утемељеност
  • зрелост и способност за препознавање

      Жири је оценио да су награђени радови били у складу са постављеним критеријумима и да су у потпуности одговорили на задате теме.

 

У Београду, 22.06.2022. године                       Председник жирија Проф. др Жика Бујуклић

 

Образложење Жирија за награђене радове