Урош Шуваковић

Урош Шуваковић – члан Управног одбора Проф. др Урош Шуваковић, рођ. 1970. у Београду, редовни професор Универзитета у Београду и дописни члан Српске академије образовања, Београд. Аутор је више научних

Дејан Михајлов

Дејан Михајлов председник Управног одбора Рођен 1972.године у Панчеву. Основну школу и гимназију завршио у Панчеву. Студирао и дипломирао на Правном факултету у Београду. После завршеног Правног факултета, радио као