Naša ideja

Naše vrednosti„Posle osamdeset godina, Srbija, konačno, ponovo uspostavlja svoj zapostavljeni identitet. Država, politika, nacija, sistem, uređenje – sve su to kategorije čiji pravi smisao nanovo otkrivamo, učeći davno zaboravljene lekcije.

Naša ideja

„Posle osamdeset godina, Srbija, konačno, ponovo uspostavlja svoj zapostavljeni identitet.Država, politika, nacija, sistem, uređenje – sve su to kategorije čiji pravi smisao nanovo otkrivamo, učeći davno zaboravljene lekcije.I upravo u

O fondaciji

O FondacijiTvorac vizije, ideje i inicijative za osnivanje Fondacije „Za srpski narod i državu“ je predsednik Aleksandar Vučić. Njegovo ime je simbol obnove i uzdizanja Srbije. Fondaciju „Za srpski narod i državu“